[FILE 3DMAX] quạt trần đèn trang trí KaiyoKukan model thực tế dành cho KTS

Chia sẻ
Tổng hợp 3dmax quạt trần Nhật KaiyoKukan, tất cả các mẫu sản phẩm, cập nhật thường xuyên các bản vẽ mới nhất dành cho kiến trúc sư.

Ngày nay, nhu cầu về thiết kế và lựa chọn đồ nội thất ngày càng cao. Cùng với đó là sự tin tưởng của nhiều khách hàng và kiến trúc sư vào sản phẩm quạt trần KaiyoKukan, dòng quạt trần có thương hiệu từ Nhật Bản. Nhằm hỗ trợ tốt nhất, đáp ứng sự tin tưởng từ phía khách hàng và đối tác, KaiyoKukan Việt Nam cung cấp bộ bản vẽ 3DMAX được cập nhật đầy đủ và thường xuyên. Để hỗ trợ các kiến trúc sư có thể dễ dàng đưa sản phẩm vào các bản vẽ. Xin mời xem chi tiết :

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan Aki 522 Orb

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan Aki 522 

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan Kiku 3310

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan Kiku 3310 

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan Kochi 168

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan Kochi 168 

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan Kukan 211

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan Kukan 211 

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan Shiga 011 Bk

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan Shiga 011 Bk 

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan Oka 181 Ab

3DMAX quạt trần KaiyoKukan OKA 181 AB

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan Oka AB

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan OKA 181 BA

3DMAX quạt trần KaiyoKukan OKA 181 BA

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan Oka BA

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan OKA 181 BN

3DMAX quạt trần KaiyoKukan OKA 181 BN

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan Oka BN

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan OKA 181 MBK

3DMAX quạt trần KaiyoKukan OKA 181 MBK

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan Oka MBK

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan YOKO 020

3DMAX quạt trần KaiyoKukan YOKO 020

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan YOKO 020

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan YAMA 4054

3DMAX quạt trần KaiyoKukan YAMA 4054

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan YAMA 4054

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan TOYA 214

3DMAX quạt trần KaiyoKukan TOYA 214

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan TOYA 214

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan TOKY 5025

3DMAX quạt trần KaiyoKukan TOKY 5025

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan TOKY 5025

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan SAITA 102

3DMAX quạt trần KaiyoKukan SAITA 102

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan SAITA 102

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan OSA 234

3DMAX quạt trần KaiyoKukan OSA 234

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan OSA 234

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan OKI 2011

3DMAX quạt trần KaiyoKukan OKI 2011

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan OKI 2011

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan NAGO 594

3DMAX quạt trần KaiyoKukan NAGO 495

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan NAGO 495

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan MIYA 217

3DMAX quạt trần KaiyoKukan MIYA 217

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan MIYA 217

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan KYO 021

3DMAX quạt trần KaiyoKukan KYO 021

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan KYO 021

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan IWA 218

3DMAX quạt trần KaiyoKukan IWA 218

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan IWA 218

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan HIRO 219

3DMAX quạt trần KaiyoKukan HIRO 219

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan HIRO 219

3DSMAX quạt trần KaiyoKukan CHIB 107

3DMAX quạt trần KaiyoKukan CHIB 107

Tải về : [3dmax] quạt trần KaiyoKukan CHIB 107

 

KaiyoKukan Việt Nam sẽ cập nhật và bổ sung các bản vẽ thường xuyên theo các mẫu sản phẩm, hay đánh dấu bài viết để theo dõi nhé !