Công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng của bộ công thương đối với quạt trần KaiyoKukan

Công văn 7845 về việc công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng của bộ công thương đối với quạt trần KaiyoKukan. Và các phụ lục kèm theo

Click để xem thêm quạt trần trang trí chính hãng, giá tốt !